Maatalouden Investointituki

Yhteystiedot. PL32, 00023 VALTIONEUVOSTO. Vaihde 0295 16001. Telekopio 09 1606 2160

Myy Hopeaa Ville Kauppi Field Toteutuessaan puisto jopa moninkertaistaisi Evon vierailijamäärät. "Tavoitteena saada Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia. Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Hämeenlinnan Evolle on edennyt ympäristöministeriöön. Hankkeen kautta voi syntyä jopa tuhat uutta työpaikkaa. Evon alueelle Hämeenlinna. Haaveet Evon tiedekansallispuistossa retkeilystä ovat askelen lähempänä. Tiedekansallispuistosta on jätetty esitys. Haaveet Evon tiedekansallispuistossa retkeilystä ovat askelen lähempänä. Tiedekansallispuistosta
Ville Kauppi Field Toteutuessaan puisto jopa moninkertaistaisi Evon vierailijamäärät. "Tavoitteena saada Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia. Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Hämeenlinnan Evolle on edennyt ympäristöministeriöön. Hankkeen kautta voi syntyä jopa tuhat uutta työpaikkaa. Evon alueelle Hämeenlinna. Haaveet Evon tiedekansallispuistossa retkeilystä ovat askelen lähempänä. Tiedekansallispuistosta on jätetty esitys. Haaveet Evon tiedekansallispuistossa retkeilystä ovat askelen lähempänä. Tiedekansallispuistosta on jätetty
Villakoira Myydään Vesinäyte Liedossa Vanhalinnan ja Hakkisen alueella sattui. – Keskiortentien ja Yläortentien risteyksessä sattuneen vesijohdon putkirikon vuoksi talousveden laatua ei pystytä takaamaan. Keskiortentien ja Yläortentien risteyksessä sattuneen vesijohdon putkirikon vuoksi talousveden laatua ei pystytä takaamaan. Ville Kauppi Field Toteutuessaan puisto jopa moninkertaistaisi Evon vierailijamäärät. "Tavoitteena saada Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia. Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Hämeenlinnan

Maatalouden investointituki 2 Salminen Matti, Hämeen ELY -keskus Tavoite •Maatilojen kilpailukyvyn, kannattavuuden, eläinten hyvinvoinnin ja tuotanto-olosuhteiden parantaminen •Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen •Vaikuttamista maataloustuotannon aiheuttamaan ilmasto- ja ympäristökuormitukseen

Investointituki Investointitukea myönnetään yrityksen käyttöomaisuuden hankintaan eli rakentamiseen sekä koneiden ja kaluston hankintaan. Tuki myönnetään avustuksena. Avustuksen määrä riippuu yrityksen sijainnista kahdellakin tapaa. Pohjois- ja Itä-Suomessa 1 -tukialueella tuki voi olla hieman korkeampi kuin muualla maassa Alman eli alueellisen maaseutusuunnitelman alueella.

Maatalouden investointituki 2 Salminen Matti, Hämeen ELY -keskus Tavoite •Maatilojen kilpailukyvyn, kannattavuuden, eläinten hyvinvoinnin ja tuotanto-olosuhteiden parantaminen •Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen •Vaikuttamista maataloustuotannon aiheuttamaan ilmasto- ja ympäristökuormitukseen

Maatalouden investointituet, rahoitusasiantuntija Jyrki Ijäs, Keski-Suomen ELY-keskusInvestointituet energiasta maatiloille | Energiayrittäjyys – Ohjeita ja lisätietoa maatalouden energiantuotannon investointitukiin: Maatalouden investointituet, Ruokavirasto. Mistä on uusiutuvan energian investoinnit tehty. UUSI JULKAISU – Tietoa 14 erilaisen uusiutuvan energian investoinnista, kustannusrakenteesta ja takaisinmaksuajasta.

Vesinäyte Liedossa Vanhalinnan ja Hakkisen alueella sattui. – Keskiortentien ja Yläortentien risteyksessä sattuneen vesijohdon putkirikon vuoksi talousveden laatua ei pystytä takaamaan. Keskiortentien ja Yläortentien risteyksessä sattuneen vesijohdon putkirikon vuoksi talousveden laatua ei pystytä takaamaan. Ville Kauppi Field Toteutuessaan puisto jopa moninkertaistaisi Evon vierailijamäärät. "Tavoitteena saada Hämeenlinnaan merkittävä määrä uusia. Esitys maailman ensimmäisen tiedekansallispuiston perustamisesta Hämeenlinnan Evolle
Päivitetty Asunnon Vuokraaminen Omalle Lapselle Sijoitusasunnon ostaminen ja vuokraaminen omalle lapselle. Aiemmin oma lapsi ei voinut saada asumistukea vanhempien omistamasta asunnosta. Laki kuitenkin muuttui ja oma lapsi voi nykyään saada asumistukea vanhempien omistamasta asunnosta samoilla ehdoilla kuin muutkin – sukulaissuhde ei vaikuta asumistuen määrään. Voiko asunnon vuokraamalla sitten tehdä bisnestä. Ensin ottaa asumisoikeusasunnon, ja vuokraa sen

Ajankohtaisia teemoja edistetään työryhmien avulla. Tutustu maaseutuverkoston työryhmiin! Tutustu myös valtakunnallisiin hankkeisiin sekä koordinaatiohankkeisiin, jotka.

Asiantuntija, maatalouden rahoitus: Etelä-Pohjanmaan ELY: SEINÄJOKI: Norrén Frank +358 295 028 601: Yritystutkija: Pohjanmaan ELY: VAASA: Närhi Ilkka A +358 295 029 265: vesitalousasiantuntija: Kaakkois-Suomen ELY: KOUVOLA: Pitkänen Jyrki

1 Maatalouden investointituki Hakuaika menettely Hakuja 3-4 vuosittain (4 kpl v.2011) Menossa rahoitustuen haku; Lisäksi vielä; , ja nuoren viljelijän aloitustuki jatkuva haku maanhankinta (pelto,metsä) ei tukikelpoista Päätöksenteko Valintamenettely ( ei tarvita toistaiseksi) Päätösten tekemiselle määräaika Luvat ym. oltava ennen päätöstä Esim. ympäristöluvan käsittelyaika.

maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella

Maatalouden investointituki on harkinnanvaraista avustusta. Tukea voi hakea viljelijä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka harjoittaa tai ryhtyy harjoittamaan elinkeinonaan maatilalla maataloutta sekä maatalousyrittäjien yhteenliittymä. Hakijan tulee olla 18.

Korkotukilaina ja investointituki. Monet maatalouden investoinneista rahoitetaan korkotukilainalla ja/tai investointituen avulla. Voit esimerkiksi saada tukea tuotantorakennusten rakentamista, yhteiskäyttöön hankittavia sadonkorjuukoneita ja salaojitusta varten.